097 289 5989

โทรหาเรา

@jomjamgoodhome

แอดไลน์เรา

06.00 - 20.00

เวลาทำการ

097 289 5989

โทรหาเรา

@jomjamgoodhome

แอดไลน์เรา

06.00 - 20.00

เวลาทำการ

กฎหมายต่างๆ

Documents-2

เอกสารที่ใช้ในการโอนกรรมสิทธิ์ ณ สำนักงานที่ดิน มีดังนี้ ผู้ขาย

refund-2

หลังจากโอนกรรมสิทธิ์บ้านหรือคอนโด ผู้ซื้อต้องดำเนินการดังนี้ เปลี่ยนชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า (บ้าน,คอนโด) เปลี่ยนชื่อผู้ใช้มิเตอร์ประปา