097 289 5989

โทรหาเรา

@jomjamgoodhome

แอดไลน์เรา

06.00 - 20.00

เวลาทำการ

097 289 5989

โทรหาเรา

@jomjamgoodhome

แอดไลน์เรา

06.00 - 20.00

เวลาทำการ

จำนอง ขายฝาก

บริการ จำนอง ขายฝาก อสังหาริมทรัพย์

เอกสารที่จะใช้ในการพิจารณา จำนอง ขายฝาก มีดังนี้

เมื่อทรัพย์ท่าน ได้รับการอนุมัติแล้ว ทางเราจะติดต่อกลับท่านเพื่อจะมีขั้นตอนการจดทะเบียนสิทธินิติกรรมขายฝากดังต่อไป

แจ้งนัดหมายไปที่สำนักงานที่ดิน ที่ทรัพย์นั้นตั้งอยู่ เพื่อจดทะเบียนฯ ขายฝากต่อหน้าเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ดิน ส่งมอบโฉนดที่ดินให้กับผู้รับซื้อฝาก (ผู้ให้กู้) ผู้ขายฝากได้รับเงินสด หรือแคชเชียร์เช็คทันที่ในวันนั้น

***หมายเหตุ หลักเกณฑ์การจำนอง หรือขายฝาก อสังหาริมทรัพย์ นั้น

1. ผู้จำนอง หรือผู้ขายฝาก ต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตามที่จะจำนอง หรือขายฝาก หรือเป็นผู้รับมอบอำนาจตามกฎหมายแล้วแต่กรณี

2. การจำนอง หรือขายฝาก นั้นผู้จำนองและผู้รับจำนอง หรือผู้ขายฝากและผู้รับขายฝากแล้วแต่กรณี จะต้องทำเป็นหนังสือ และจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานที่ดินที่ทรัพย์นั้นตั้งอยู่ในเขต  มิฉะนั้นสัญญาจำนอง หรือขายฝากนั้น จะเป็นโมฆะ และไม่มีผลผูกพันคู่สัญญา

    สำหรับขายให้เช่าขายฝากจำนอง