097 289 5989

โทรหาเรา

@jomjamgoodhome

แอดไลน์เรา

06.00 - 20.00

เวลาทำการ

097 289 5989

โทรหาเรา

@jomjamgoodhome

แอดไลน์เรา

06.00 - 20.00

เวลาทำการ

6 สิ่ง ที่ต้องรู้ก่อนซื้อบ้าน ก่อนซื้อบ้าน…ต้องเช็คอะไรบ้าง

6 สิ่ง ที่ต้องรู้ก่อนซื้อบ้าน ก่อนซื้อบ้าน…ต้องเช็คอะไรบ้าง

การเลือกซื้อบ้าน ควรเลือกดูที่สิ่งใดบ้าง

1. เช็คความต้องการด้านการอยู่อาศัย ลำดับแรกต้องรู้วัตถุประสงค์ในการซื้อว่าเป็นการซื้อเพื่ออยู่อาศัยจริงๆ หรือซื้อเพื่อปล่อยให้เช่าสร้างรายได้ หากซื้อเพื่ออยู่เองต้องดูด้วยว่าเราต้องอยู่กับใครบ้างมีจำนวนกี่คน อยู่เฉพาะในวันทำงาน หรืออยู่ยาวเป็นบ้านหลังแรกของครอบครัว ซึ่งการทราบวัตถุประสงค์นี้จะนำไปสู่การกำหนดประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่จะซื้อให้สอดคล้องกับการอยู่อาศัยและการใช้ชีวิตประจำวันสำหรับครอบครัวเช่น หากอยู่อาศัยคนเดียวอาจเลือกคอนโดมิเนียม หรือหากอยู่เป็นครอบครัวอาจจะต้องขยายเป็นบ้านเดี่ยวหรือทาวน์เฮาส์ และหากต้องการพื้นที่ที่สามารถใช้เป็น Home Office หรือการค้าได้ก็ต้องเลือกทำเลที่ตั้งให้เหมาะสม และที่สำคัญยังต้องกำหนดรูปแบบที่ต้องการซื้อไว้อย่างขัดเจน เช่น เป็นการซื้อโครงการใหม่ หรือโครงการมือสอง ซึ่งรูปแบบที่ต้องการซื้อนี้ก็จะสอดคล้องกับรายได้ และงบประมาณที่ต้องเตรียมตัว รวมถึงสัมพันธ์กับการติดต่อขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินรวมถึงการวางแผนการผ่อนอีกด้วย

2. เช็คความสามารถทางการเงิน หากการซื้อที่อยู่อาศัยหลังแรก เป็นการซื้อด้วยการกู้เงินจากสถาบันการเงินจะต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อม โดยสถาบันการเงินจะพิจารณาประกอบด้วยว่า ผู้กู้เป็นผู้มีรายได้ที่แน่นอนหรือไม่ กรณีที่เป็นพนักงานประจำต้องมีรายได้อย่างน้อยๆ 20,000 บาทต่อเดือน ถึงจะพอหาซื้อที่อยู่อาศัยในราคา 1 ล้านบาทได้ ถ้าต้องการบ้านที่ราคาสูงกว่านั้น ก็ต้องออมเงินเพิ่ม หรือหาผู้กู้ร่วมมาช่วยผ่อนครับ กรณีเป็นเจ้าของกิจการหรือฟรีแลนซ์ก็ต้องมีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าเรามีรายได้จากทางไหนบ้าง จึงควรเปิดบัญชีธนาคารเอาไว้ เพื่อเอาเงินที่เป็นรายได้เข้า ซึ่งจะใช้เป็นหลักฐานสำคัญให้ธนาคารพิจารณาตอนขอสินเชื่อ สำหรับผู้กู้จะต้องมีอายุระหว่าง 20 ถึง 70 ปี และต้องไม่มีประวัติการเป็นหนี้เสีย หรือมีหนี้ค้างมาก่อน เรื่องนี้สามารถตรวจสอบได้จากศูนย์ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ

3. เช็คข้อมูลโครงการ หลังจากที่ชัดเจนในเรื่องประเภทบ้านหรือคอนโดมิเนียมที่ต้องการซื้อ คราวนี้ต้องลงลึกในรายละเอียด ในเรื่องของทำเลที่ตั้ง ระดับราคาที่สามารถซื้อได้ แบบบ้านอย่างไรที่เหมาะสมกับเรา บริษัทที่เราจะซื้อมีความมั่นคงน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหน ผลงานที่ผ่านมาเป็นอย่างไร

4. เช็คสถานที่อำนวยความสะดวกที่จำเป็น สถานที่สำคัญหลักๆ ที่ต้องครวจเช็คดูว่าชุมขนนั้นๆ เหมาะกับการอยู่อาศัยบหรือไม่ เช่น มีโรงพยาบาลใกล้ๆ หรือเปล่า ห้างสรรพสินค้า หรือโรงเรียนอยู่ในบริเวณนั้นหรือเปล่า ฯลฯ และประการสำคัญต้องดูความสะดวกในการเดินทางควบคู่ไปด้วย

5. เช็คเส้นทางการเดินทาง ข้อมูลดังกล่าวนี้ก็เป็นอีกปัจจัยหลักที่สำคัญ เช่น ข้อมูลการเดินรถสาธารณะ เส้นทางรถโดยสารสาธารณะ จำนวนสายเดินรถ ช่วงเวลาการให้บริการ ปริมาณการจราจร จุดที่มีปัญหา และเส้นทางลัด เป็นต้น

6. เช็คข้อมูลทางราชการ ประเด็นนี้สำคัญมาก ตัวอย่างข้อมูลทางราชการที่สำคัญเช่น แนวเวนคืน โครงข่ายสาธารณูปโภค-สาธารณูปการที่มีอยู่หรืออาจเกิดขึ้นในอนาคต เช่น การก่อสร้างทางด่วน หรือการตัดถนน เป็นต้น ข้อมูลบางอย่างนี้ถือเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการอยู่อาศัย ใบอนุญาตต่างๆ ที่โครงการจะต้องมี เช่น ใบอนุญาตก่อสร้าง ใบอนุญาตทำการจัดสรรที่ดิน เรื่องสำคัญอีกเรื่องคือ โครงการจะต้องผ่านการทำการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือที่เรียกกันว่า EIA ถ้าเช็คครบแล้ว วางเงินจองได้เลย

detail-01
detail-02
detail-03