097 289 5989

โทรหาเรา

@jomjamgoodhome

แอดไลน์เรา

06.00 - 20.00

เวลาทำการ

097 289 5989

โทรหาเรา

@jomjamgoodhome

แอดไลน์เรา

06.00 - 20.00

เวลาทำการ

ซื้อบ้านมือสอง ขอคืนเงินประกันใช้ไฟฟ้าได้ไหม

ซื้อบ้านมือสอง ขอคืนเงินประกันใช้ไฟฟ้าได้ไหม

หลังจากโอนกรรมสิทธิ์บ้านหรือคอนโด ผู้ซื้อต้องดำเนินการดังนี้

ซื้อบ้านมือสอง ขอคืนเงินประกันใช้ไฟฟ้าได้ไหม

ซื้อบ้านมือสองต่อจากเจ้าของเดิม สำหรับคนที่ซื้อบ้านต่อมาจากเจ้าของเดิม โดยที่มิเตอร์ยังเป็นชื่อเจ้าของเดิมอยู่ อย่างนี้คนซื้อบ้านมาจะได้รับเงินประกันไหม คำตอบก็คือ ไม่ได้รับ เนื่องจากปัจจุบัน ได้ยกเลิกระบบ เงินประกันมิเตอร์น้ำ มิเตอร์ไฟไปแล้ว ทางการไฟฟ้าทำการเปลี่ยนแปลงระบบการคืนเงินมิเตอร์ให้แก่เจ้าของบ้านเดิมเรียบร้อยแล้ว ซึ่งผู้ซื้อสามารถขอเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ไฟฟ้าได้เลยโดยที่ไม่ต้องวางเงินประกันการใช้มิเตอร์ไฟฟ้าใหม่

1. ขั้นตอนการโอนมิเตอร์ไฟฟ้าด้วยตนเอง ผู้ซื้อต้องติดต่อขอโอนมิเตอร์ไฟฟ้าด้วยตนเองได้ที่การไฟฟ้านครหลวง ซึ่งขั้นตอนการโอนมิเตอร์ไฟฟ้ามีเพียง 3 ขั้นตอนง่าย ๆ ที่ใช้เวลาไม่มาก คือ

การขอโอนมิเตอร์ไฟฟ้าเมื่อเจ้าของบ้านซื้อบ้านมือสอง เจ้าของบ้านจะต้องเดินทางไปยังการไฟฟ้านครหลวงด้วยตนเอง เพื่อติดต่อยื่นคำขอโอนมิเตอร์ไฟฟ้า ซึ่งเอกสารโอนมิเตอร์ไฟฟ้าที่ต้องใช้ยื่นทำเรื่องมีจำนวนค่อนข้างมาก และยังแบ่งได้ออกเป็น 2 แบบ คือ

1. แบบที่ผู้รับและผู้โอนสามารถไปยื่นเรื่องที่การไฟฟ้าด้วยตนเองได้ มีเอกสารที่ต้องนำไปด้วย ดังนี้

2. แบบที่เจ้าของบ้านไม่สามารถติดต่อผู้ที่มีอำนาจในการขอโอนมิเตอร์ไฟฟ้าได้ จะมีเอกสารที่ต้องใช้ต่างออกไปจากแบบแรก คือ

2. ขั้นตอนการโอนมิเตอร์ประปาด้วยตนเอง ผู้ซื้อต้องติดต่อขอโอนมิเตอร์ประปาด้วยตนเองได้ที่การประปา ซึ่งขั้นตอนการโอนมิเตอร์ประปามีเพียง 3 ขั้นตอนง่าย ๆ ที่ใช้เวลาไม่มาก คือ ยื่นเอกสารตามที่การไฟฟ้านครหลวงกำหนดไว้ให้กับเจ้าหน้าที่ ซึ่งเอกสารที่ต้องนำไปด้วย มีดังนี้

3. ขั้นตอนการเปลี่ยนชื่อเจ้าของบ้านในทะเบียนบ้าน ผู้ซื้อไปที่สำนักงานเขตบ้านหรือคอนโดที่ตั้งนั้นๆ และดำเนินการยื่นเอกสารเปลี่ยนชื่อเจ้าของบ้านใหม่ โดยใช้เอกสาร ดังนี้