097 289 5989

โทรหาเรา

@jomjamgoodhome

แอดไลน์เรา

06.00 - 20.00

เวลาทำการ

097 289 5989

โทรหาเรา

@jomjamgoodhome

แอดไลน์เรา

06.00 - 20.00

เวลาทำการ

เอกสารที่ใช้ในการโอนกรรมสิทธิ์

เอกสารที่ใช้ในการโอนกรรมสิทธิ์

เอกสารที่ใช้ในการโอนกรรมสิทธิ์ ณ สำนักงานที่ดิน มีดังนี้

ผู้ขาย สำหรับบุคคลธรรมดา (กรณีคนไทย) เอกสารที่ใช้มีดังนี้

ผู้ขาย สำหรับบุคคลธรรมดา (กรณีคนต่างด้าว) เอกสารที่ใช้มีดังนี้

ผู้ขาย สำหรับนิติบุคคลไทย เอกสารที่ใช้มีดังนี้

ผู้ขาย สำหรับนิติบุคคลต่างด้าว เอกสารที่ใช้มีดังนี้

ผู้ซื้อ สำหรับบุคคลธรรมดาไทย เอกสารที่ใช้มีดังนี้

ผู้ซื้อ สำหรับบุคคลธรรมดาต่างด้าว (สามารถซื้อได้เฉพาะห้องชุดเท่านั้น) เอกสารที่ใช้มีดังนี้

ผู้ซื้อ สำหรับนิติบุคคลธรรมดาไทย เอกสารที่ใช้มีดังนี้

ผู้ซื้อ สำหรับนิติบุคคลต่างด้าว (ซื้อได้เฉพาะห้องชุดเท่านั้น) เอกสารที่ใช้มีดังนี้